PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Informacja z otwarcia prac konkursowych w dniu 27 marca 2019 r