ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON ORAZ

CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.11.2019 r.