ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSLOATACYJNYCH DO DRONÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz z 21.10.2019 r.

Poprawione zestawienie w formie XLS

 

Nowy termin otwarcia ofert - 25.10.2019 r. godz. 11.00!

Wszystkie terminy, o których mowa w siwz ulegają przesunięciu na 25.10.2019 r.

PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH NR 12, 14, 19 AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót bud. 12

Przedmiar robót bud. 14

Przedmiar robót bud. 19

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 14.08.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 20.08.2019 r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.08.2019 r.

załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 01.08.2019

 

USŁUGA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SYSTEMU ZSI

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW - II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści siwz z dn. 19.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia w cz. III po modyfikacji z dn. 19.07.2019

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 23.07.2019

 

USŁUGA TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTU NA JĘZYK ANGIELSKI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 19.07.2019

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Modyfikacja treści siwz z 18.06.2019r.

 

TERMIN OTWARCIA OFERT PRZESUNIĘTY NA 25.06.2019 r.

REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Program funkcjonalno-użytkowy PFU

Zdjęcia poglądowe

Zestawienie kosztów zadania - wzór

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór

KOMPLEKSOWA USŁUGA REZEWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści siwz z 28.05.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN: 6 CZERWCA 2019 r.

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja siwz z dn. 15.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.05.2019

Wyjaśnienia i modyfikacja siwz z dn. 22.05.2019

Formularz oferty po modyfikacji z dn. 22.05.2019

Uwaga: Termin składania/otwarcia ofert określony na 28.05.2019 r.

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 24.05.2019

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

WYKONANIE PRZYŁĄCZY DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - załączniki formularze

Program funkcjonalno-uzytkowy PFU

Zestawienie kosztów zadania ZKZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór

Schemat

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW I URZADZEŃ BIUROWYCH

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacja siwz z 26.04.2019 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz z 30.04.2019r.

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z 26.04.2019r.

Wyjaśnienia z 08.05.2019 r.

USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL - II POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 09.04.2019

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZESTAWÓW SZKOLENIOWYCH I WYPOSAŻENIA DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z 04.04.2019 r.

Wyjaśnienia treści siwz z 05.04.2019 r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PRZYCZEP I QUADA

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ORGANIZACJA WYCIECZKI NA LUBELSZCZYZNĘ DLA PRACOWNIKÓW AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 21.03.2019

KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

IM. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - mapka, Mapka w skali

Opis realizacji

Zgłoszenie do konkursu

Zdjęcia

 

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ, SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ ORAZ RĘCZNIKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAKUP OWSA ORAZ SŁOMY NA POTRZEBY UTRZYMANIA KONI W OŚRODKU JAZDY KONNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW
W GÓRSKIM OŚRODKU SZKOLENIA WYSOKI KAMIEŃ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załączniki do ogłoszenia - dodano 18 lutego 209r.

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia