USŁUGA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI ZSI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTU NA JĘZYK ANGIELSKI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KOMPLESOWA USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOSCI NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I i III

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WYKONANIE PRZYŁĄCZY DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Zawiadomienie o wyborze

REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ WYMIANA KABLA ENERGETYCZNEGO

Zawiadomienie o unieważniniu postępowania w częściach I-III

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I IWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW I URZADZEŃ BIUROWYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYNAJEM POMIESZCZEŃ DO LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu

PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Zawiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZESTAWÓW SZKOLENIOWYCH I WYPOSAŻENIA DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. III

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, II i IV

ORGANIZACJA WYCIECZKI NA LUBELSZCZYZNĘ DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PRZYCZEP I QUADA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I  i unieważnieniu postępowania w cz. II-V

DIALOG TECHNICZNY ZWIĄZANY Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM CENTRALI TELEFONICZNEJ

Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ, SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ ORAZ RĘCZNIKÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II

ZAKUP OWSA ORAZ SŁOMY NA POTRZEBY UTRZYMANIA KONI W OŚRODKU JAZDY KONNEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach I i II

USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW

W GÓRSKIM OŚRODKU SZKOLENIA WYSOKI KAMIEŃ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, odrzuceniu oferty w cz. II

i unieważnieniu postępowania w cz. III

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Zawiadomienie o unieważniniu postępowania

ORGANIZACJA WYCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC: BUDAPESZTU, WIEDNIA, BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II - Trzy stolice

ORGANIZACJA WCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC: BUDAPESZTU, WIEDNIA I BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I dotyczącej Wycieczki na Lubelszczyznę

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYCZEP DO PRZEWOZU KONTENERÓW

Zawiadomienie o unieważnienieui postępowania

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH ORAZ OWOCÓW MORZA NA POTRZEBY AWL W 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIATY NR 110

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP DROBIU NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU RTV, PROJEKCYJNEGO, FOTOGRAFICZNEGO, NAGŁOŚNIENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II

ZAKUP I DOSTAWA JAJ NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ, OCHRONNEJ, BIELIZNY OSOBISTEJ, RĘCZNIKÓW I OBUWIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach I-V

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I

ZAKUP ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i II