ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU RTV, PROJEKCYJNEGO, FOTOGRAFICZNEGO, NAGŁOŚNIENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej