ORGANIZACJA WYCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC: BUDAPESZTU, WIEDNIA, BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II - Trzy stolice