USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW

W GÓRSKIM OŚRODKU SZKOLENIA WYSOKI KAMIEŃ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia