DIALOG TECHNICZNY ZWIĄZANY Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM CENTRALI TELEFONICZNEJ

Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego