PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Zawiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu