ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ZAOPATRZENIA, ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I oraz o unieważnieniu postępowania w cz. II i III