ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu części II postępowania