ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I