ORGANIZACJA WCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC: BUDAPESZTU, WIEDNIA I BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I dotyczącej Wycieczki na Lubelszczyznę

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYCZEP DO PRZEWOZU KONTENERÓW

Zawiadomienie o unieważnienieui postępowania

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH ORAZ OWOCÓW MORZA NA POTRZEBY AWL W 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIATY NR 110

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP DROBIU NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU RTV, PROJEKCYJNEGO, FOTOGRAFICZNEGO, NAGŁOŚNIENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II

ZAKUP I DOSTAWA JAJ NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ, OCHRONNEJ, BIELIZNY OSOBISTEJ, RĘCZNIKÓW I OBUWIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach I-V

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I

ZAKUP ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i II