ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ, OCHRONNEJ, BIELIZNY OSOBISTEJ, RĘCZNIKÓW I OBUWIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach I-V

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I

ZAKUP ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i II